วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

By ณัฐชา เจียรสิงหกุล | 8 พฤษภาคม 2562

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย มีการให้บริการ "วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ" แล้ววันนี้สำหรับวัคซีนผู้สูงอายุที่ให้บริการมีดังนี้
- วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแบบรุนแรง เข็มละ 2,500 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)
- วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ เข็มละ 500 บาท (รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว)
- วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เข็มละ 4,810 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)
- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เข็มละ 54 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)
- วัคซีนป้องกันโรค ตับอักเสบเอและตับอักเสบบี เข็มละ 339 บาท (ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

สามารถติดต่อเข้ารับบริการหรือปรึกษาได้ที่ แผนกบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 038-109-423 หรือ 063-202-4762 ติดต่อแผนกบริการผู้ป่วยนอก