เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

By ณัฐชา เจียรสิงหกุล | 10 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติ
- อายุ 18 ถึง 55 ปี
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สุขภาพแข็งแรง
- มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
- อ่านหนังสืออก เขียนได้
- วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ (ถ้ามี) 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ
- ฟรีเสื้อฝึกอบรม
- ฟรีหนังสือการดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย
- จบแล้วมีงานรองรับทันที

เมื่อจบการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จะได้รับประกาศนียบัตร
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

วันที่รับสมัคร

  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาการอบรม

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 24 กรกฎาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • เบอร์โทรศัพท์ 038-109-423
    เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-575-8890
    (คุณวรรณา ปัดทพัด)